församlingsliv · Husförsamlingsliv · ledarskap

Vad är en ”enkel församling”/ ”simple church”?

276860_385868881490504_252213966_nVad lägger vi i begreppet ”enkel församling”/ ”simple church”?

I Helsingborg kallar vi våra församlingar för husförsamlingar, men de skulle lika gärna kunna kallas ”enkla församlingar”. Tanken är att det ska vara ”enkelt” att vara församling. En församling består av Jesusföljare. Den är ”de troendes gemenskap”. Varje person i församlingen har gåvor som är tänkta att vara i funktion när församlingen kommer samman, för att bygga upp församlingskroppen. Någon har ett ord till undervisning, någon en sång, en profetia, o.s.v. Detta tror vi är viktigt och vi tror att det möjliggörs bäst i den lilla gemenskapen. När församlingen kommer samman firar man Herrens måltid. Vi gör detta i form av en hel måltid. För att kunna praktisera detta krävs inte någon särskild lokal, eller någon som är teologiskt utbildad eller anställd. Det är helt enkelt ett ”enkelt” sätt att vara församling. Den enkla församlingen är dessutom lätt att multiplicera, eftersom den är just ”enkel” (man behöver inte multiplicera en akademiskt utbildad pastor, ett lovsångsteam, en lokal, ett gäng verksamheter, o.s.v.)

Jag fick frågan, senast igår, om vad som skiljer vårt sätt att tänka församling från ett traditionellt sätt att tänka församling. Jag samtalade med en vän som är med i församling med en mer traditionell församlingsstruktur. Tillsammans försökte vi reda ut hur ”enkla församlingar”, eller husförsamlingar, skiljer sig från cellgrupper.

En skillnad, som jag ser, är att vi betonar att den lilla gemenskapen är en församling. Det är primärt där man träffas för att uppmuntra och undervisa varandra. Det är i den lilla gemenskapen vi på ett tydligare sätt kan överlåta oss till varandra. Husförsamlingen är fullt ut församling.

Dessa små församlingar/husförsamlingar står tillsammans i ett nätverk. Nätverket är viktigt men det är inte där vi främst kommer tillsammans. Nätverket träffas regelbundet men inte alls lika frekvent som husförsamlingen. Mer traditionella församlingar, som förvisso poängterar vikten av den lilla gemenskapen, betonar oftast den stora församlingens söndagsgudstjänst.

Traditionella församlingar bedriver ofta verksamheter. Många ser detta som ett sätt att nå ut eller evangelisera. Husförsamlingen, eller den ”enkla” församlingen har inte den typen av verksamhet utan vill frigöra människor att istället engagera sig i verksamheter utanför församlingen, för att sprida Guds rike där.

I Helsingborg längtar vi efter att ”enkla” församlingar ska få uppstå i helt nya miljöer. Vi vill naturligtvis även bjuda med människor i våra husförsamlingar och när vi blir för många vill vi sända ut människor att skapa nya husförsamlingar (vi delar dock inte husförsamlingen, utan sänder ut dem som känner sig kallade och som församlingen bekräftar som kallade), men detta är inte det enda sättet vi tror att vi kommer få se nya församlingar grundas. Vi tror att nya församlingar kan bildas i nya gemenskaper genom att vi sänder ut människor att dela med sig av Guds rike i dessa gemenskaper. Vi längtar efter att få se gemenskaper bli genomsyrade av Guds rike, så att människor blir lärjungar och gemenskaperna tillslut blir församlingar.

Cellgruppens tanke är, om jag har förstått den rätt, att bjuda med människor, växa och sedan delas. Inte att sända människor in i helt nya miljöer som på sikt blir församlingar när människor börjar följa Jesus. Cellgruppen ses även ofta som ett kompletterande inslag till resten av församlingens verksamhet)

En annan sak som skiljer är ledarskapssynen. Husförsamlingarna har husförsamlingsledare. Dessa är dock inte med nödvändighet de som syns och hörs mest (om de gör det, behöver de jobba på att tona ner). Husförsamlingsledarens uppgift kan liknas med ett föräldraskap. En husförsamlingsledare har ett ansvar i att bära församlingen i bön, att leva ett genomskinligt liv, att vara ett föredöme i efterföljelsen (naturligtvis något man betonar även i den traditionella församlingen). Husförsamlingsledaren behöver inte ha en pastorsutbildning eller vara duktig på att göra textutläggningar. Detta, kanske inte skiljer sig från vad man förväntar sig av en cellgruppsledare, men det skiljer sig troligtvis från vad man förväntar sig av en traditionell pastor.

I Helsingborgs husförsamlingsnätverk finns ett ledarteam. Detta fungerar bland annat som en hjälp för husförsamlingarna. Hjälpen sker på husförsamlingarnas initiativ. Om en husförsamling t.ex. behöver hjälp med att komma igång med evangelisation, kan den person i ledarteamet som fungerar i gåvan, komma och inspirera till detta. Om en husförsamling kör fast i att förstå en bibeltext, kan någon med lärargåva komma och undervisa. (Det här har vi i Helsingborg ännu inte helt hittat in i. Vi är, i väldigt mycket, på väg …) Ledarteamet planerar alltså inte hur husförsamlingen ska organisera sig. Ledarteamet vill gärna finnas med och utrusta och uppmuntra, men inte styra. Min erfarenhet är att det är enklare att faktiskt låta bli att styra i den här typen av struktur eftersom betoningen ligger på husförsamlingen (den lilla gemenskapen), och inte på nätverket (den stora gemenskapen).

 

Det här är mina tankar kring vad som skiljer (och då framför allt vad som skiljer husförsamlingsnätverket i Helsingborg från mer traditionella församlingar. Det finns nätverk av husförsamlingar/”enkla församlingar”/organiska församlingar som skiljer sig från vårt) Jag har säkert missat en hel del!

Här kommer lite tips på andra blogginlägg som berör ämnet (läs dem!): Här skriver Rickard Cruz om vad en organisk församling är, här skriver Gabriel Blad om strukturen i en organisk församling,  Neil Cole skriver här, och Felicity Dale skriver här. (Organisk församling är i princip samma sak som en ”enkel församling” eller ”husförsamling”).

Tanken med det här blogginlägget är inte att polemisera utan att lyfta fram skillnader. Om du har frågor får du gärna ställa dem. Jag lovar att försöka svara så gott jag kan.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s