efterföljelse · helighet · Jesus · lärjungaskap

De obekväma


”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. (1 Tim 2:1-3)

”Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.” (Fil 4:5)

”Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er*, allt för Människosonens skull.” (Luk 6:22)

”Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.” (Joh 15:19)

”Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.” (Matt 24:9)

Ibland kan det vara svårt att få ihop de här texterna, de kan på sätt och vis verka motsägelsefulla. Jag tror att Guds rike är dynamiskt och organiskt. Därför behöver vi låta oss utmanas av olika texter olika, i olika tider. Jag är övertygad om att vi lever i en tid då vi behöver låta radikaliteten i evangelierna få utmana oss mycket mer och att vi tyvärr tenderar att gömma oss bakom, eller ursäkta oss med, texter som talar om ”att låta alla människor se hur vänliga ni är”.CAM00483

Igår tittade jag på programmet ”De obekväma” (Se programmet här). Det handlade om Clara Lidström (underbaraclara). Även om jag inte håller med Clara om allt, finns det mycket i det hon säger som utmanar mig. Hon talar om att vägra rätta sig efter ”systemet”, att leva efter andra värden, att våga leva annorlunda.

Jesus ger oss principer att leva efter. Helt andra principer än de vi matas med i samhället. Han kallar oss att leva efter ett annat herravälde, ett annat system. Han kallar oss att vara annorlunda, att vara obekväma.

Jesus kallar oss att leva ut Guds rike, och ge vår lojalitet till honom, som är kung. Det påverkar allt. Det påverkar hela livet.

Det påverkar hur vi ser på våra hem och våra tillgångar.Det kan innebära att vi flyttar ut på landet. Det kan innebära att vi får ge upp drömmen om ett hus för att flytta till en lägenhet i stan. För att Gud kallar.

Det påverkar hur och vad vi handlar. Hur mycket kan vi konsumera? Vilka varor kan vi handla? Vad är rättfärdigt? Hur påverkar det våra medmänniskor? Hur påverkar det miljön?

Det påverkar hur vi ser på våra tillgångar. Hur är vi gästfria och frikostiga?

Det påverkar våra relationer. Hur lever vi i förlåtelse. Hur lever vi ut Jesus kärlek till dem vi möter. Ger vi Jesus till dem vi möter? Står vi upp för att han är sanningen? Vågar vi trotsa vår egen rädsla för vad människor ska tänka och tycka och erbjuda förbön och frälsning?

Vågar vi vara ”de obekväma” som ger Jesus all vår lojalitet? Vågar vi låta radikaliteten i att vara en Jesusefterföljare forma oss, mer och mer för varje dag som går?

Jag är övertygad om att ju mer vi låter Jesus påverka våra liv, desto mer kommer vi få tillbaka. Kanske inte i värden som är mätbara i den här världens mått. Men i form av frid, lycka och glädje, som är himmelsk.

 

 

Annonser
Gud · helighet · Jesus · Uncategorized

En Helig Gud

eldGud är en helig gud.

I gamla testamentet kan vi läsa om hur människan, efter att hon släppt in synden i världen, inte kunde komma in i Guds heliga närvaro. Hans helighet är så stark att syndaren förgås i hans närhet.

På berget Sinai fick Mose se Guds rygg. Gud lät sin hand vara över honom till dess han hade gått förbi – hans ansikte kunde nämligen ingen se. Efteråt strålade det så om Moses ansikte, att de andra blev rädda för att komma nära honom.

Varje år, på den årliga försoningsdagen, bar översteprästen fram offret för folkets synder, in i det rum som kallades det allra heligaste – platsen för Guds närvaro. Det var bara översteprästen som fick gå in, efter ett antal ritualer och reningar. Guds helighet var starkt begränsad.

När kung David skulle föra tillbaka förbundsarken – det synbara vittnesbördet om Guds närvaro –  gjorde han det först på ett oförståndigt sätt. När vagnen med arken nästan välte, sträckte Ussa ut sin hand för att gripa tag i den. Konsekvensen blev att han dog.

Gud är densamme, i evighet. Han förändras inte. Men, i och med Jesus död och uppståndelse, har vårt förhållande till honom förvandlats.

När Jesus dog gick förlåten, det tjocka tygstycke som skilde Guds närvaro i det allra heligaste från folket, itu. Vägen till Fadern, till den ende och helige öppnades. Guds heliga närvaro blev möjlig för var och en. Jesus bar våra synder i sin egen kropp. Han gjorde det möjligt för oss att ta emot hans rättfärdighet – att dö bort ifrån oss själva, för att leva med honom.

Guds helighet består. Genom sin stora nåd och kärlek här han öppnat en väg för oss alla att komma nära honom. Vi kan nog bara ana hur stort det är.