Om inte vetekornet faller i jorden och dör…

Den här veckan bloggar jag både på min egen blogg och på pionjärbloggen. ”Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här […]

Bland tistlar eller i god jord?

Jag sitter och läser i Markus 4; liknelsen om såningsmannen. Jag läser om sådden som hamnar vid vägen och blir uppäten av fåglar; om sådden som hamnar på stenig mark och inte får någon rot; om sådden som hamnar bland tistlar och växer upp men kvävs; och slutligen om sådden som faller i god jord […]