Att balansera på nådeslinan

I vår husförsamling läser vi just nu Jesu bergspredikan. Den är sannerligen utmanande. Det går ganska snabbt att konstatera att det är omöjligt att till punkt och pricka leva upp till det Jesus säger. I mitt huvud är det ibland som att jag balanserar på en skör nådeslina. Det är som att jag får för […]