De obekväma

”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. (1 Tim 2:1-3) ”Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.” (Fil 4:5) ”Saliga […]