Redan nu

”Redan nu men ännu inte” – så talar Jesus om Gudsriket. Jag längtar väldigt mycket efter det som ligger i ”ännu inte ”. Paulus levde också i denna längtan. Han talar i Romabrevet om att hela skapelsen suckar och våndas i sin väntan. I Filipperbrevet skriver han om att han jagar mot målet för att […]