Som en våldsam storm

Vänta, hade han sagt. Vänta så ska jag sända den helige Anden. Så de väntade. De påminde varandra om profetiorna. De bad, de väntade, tillsammans. Så kom pingstdagen, då de kom ihåg att Gud hade gett dem budorden. Och när de var tillsammans hände något. En helig närvaro. Hjärtan som sattes i brand. Förvandling. Något […]

En Jesusstrategi?

Är det inte märkligt hur Jesus gjorde. Han hade tre år i tjänst innan han dog. Han kunde ha använt tiden till att bygga ett välfungerande system; med sig själv i toppen, de tolv under och sen resten av lärjungarna. Han kunde lagt tiden på att organisera en bra missionsorganisation med tydliga rollfördelningar och uppgifter. […]

Ledd av Anden

Man kan inget annat än förundras när man läser Apostlagärningarna. Jag tänker till exempel på Petrus som först träffar en lam man och säger till honom att ta sin bädd och gå. Sen går han vidare och befaller en död kvinna att stå upp. Vilken frimodighet! Han verkar inte ens ha tvekat. (Det hade ju […]