Jesus

Om jämställdhet, feminism och föräldraskap

Som jag skrivit tidigare väljer jag att inte kalla mig feminist. Detta, för att jag idag måste förklara att jag inte är radikalfeminist eller likhetsfeminist, utan snarare lutar åt det liberalfeministiska perspektivet och även i viss mån det särartsfeministiska. Dessa perspektiv lyfts dock inte alls idag. De verkar knappt ens existera i Sverige.

Jag är mamma till två fina pojkar. Sammanlagt har jag varit föräldraledig med dem i ungefär fyra år. Långt mycket mer än min man har varit föräldraledig. Varför just jag har varit hemma har lite olika förklaringar. Det funkade inte riktigt att lägga upp det annorlunda utifrån våra arbetstider och vi ville att båda barnen skulle få vara hemma i helst två år vardera. Jag hade gärna delat mer på föräldraledigheten, men inte på bekostnad av att jag eller min man skulle behöva byta arbete. Anledningen till att vi inte fick till det var att jag jobbade deltid. Ett val jag själv har gjort. Jag vill helt enkelt inte jobba heltid, framför allt inte när mina barn är små. Min man vill dock gärna arbeta heltid. Alltså har vi valt att vara en som arbetar mycket och en som arbetar mindre. I detta ser vi varandra som jämställda. Vi delar på hushållssysslor, och vi värderar tiden jag lägger på barnen lika högt som tiden min man lägger på arbete.

Jag tror inte på att staten ska gå in och kontrollera hur familjer väljer att fördela sin föräldraledighet. Jag är övertygad om att det finns andra sätt att komma till rätta med jämställdhet inom arbetslivet.

Personligen skulle jag säga att de år jag varit hemma med barnen troligtvis varit de mest kompetensutvecklande i mitt liv. Aldrig har jag lärt mig så mycket om t.ex. planering, organisering, konflikthantering och ”multitasking”. Är det något man lär sig som föräldraledig är det att ”ha många bollar i luften”. Många mammor kan amma och laga mat samtidigt som de lugnt och sansat löser en konflikthantering där motparten beter sig som en treåring som inte tycks gå att resonera med. Att vara föräldraledig innebär att mogna och växa i ansvar – något de flesta arbetsgivare borde uppskatta.

Vi gillar amerikanska komediserier här hemma. Ibland skrattar vi åt hur ojämställt det fortfarande är i USA där många mammor är hemmafruar. Men, frågan är om inte vi i Sverige har hamnat i det andra diket. Där det är fult att vilja vara hemma. På andra sidan Atlanten verkar man inte se ner på mammor som är hemma. De verkar ha status, deras arbete verkar värderas som något bra. Här ser vi snarare ner på den som är hemma länge. Är det mer jämställt?

Att välja att vara mamma på heltid borde heller inte klassas som något fult eller fel. Liksom det inte heller borde klassas som fult eller fel att vara pappa på heltid. Det måste vara varje familjs val. Dessutom önskar jag varje familj rätten att ge sina barn en möjlighet till föräldraanknytning under de tidiga åren i barnens liv.

Annonser
Jesus

Om jämställdhet i ledarskap, och om att vara ”världsligt influerad”

bild bloggFör ett litet tag sen gjorde jag och min svåger Rickard, en bloggserie om ledare som är kvinnor  i NT. Naturligtvis finns det olika sätt att se på detta. Vårt mål var att visa varför vi tror att det, utifrån en biblisk grund, är fullt möjligt för kvinnor att leda i församlingen.

Ett motargument, som jag har märkt ofta uppkommer, är att den typ av tolkning som vi representerar, skulle vara att tolka texterna utifrån tidsandan. Jag skulle bara kort vilja bemöta det argumentet.

För det första, har det i så fall inte varit utifrån tidsandan, man tolkat texterna förut? Mannen har genom tiderna, i de allra flesta samhällen, varit överlägsen kvinnan. Inte bara i de delar av världen som influerats av kristendom, utan även i de delar där andra kulturer och religioner har varit, eller är, norm. Man kan alltså inte säga att detta är en ordning som kom i och med kristendomen eller att kristendomen i detta har varit en stark motbild gentemot de rådande strukturerna. Varför är det så att man, genom att lyfta upp ett annat sätt att se på texterna plötsligt blir anklagad för att  låta sig influeras för mycket av ”världen”? Är det inte i så fall snarare så  att man tidigare influerats mer av ”världen” i sitt sätt att tänka manliga och kvinnliga ordningar i ledarskap i församlingen, än vad som presenteras nu?

För det andra, även om det finns strömningar som står för jämställdhet och kvinnans rätt, i samhället idag, betyder inte det att samhället, och det vi faktiskt mest är präglade av, står för dessa värden. Tvärt om. Bland annat kan vi se att kvinnor ofta framställs som underställda män i många av de reklamfilmer och reklamkampanjer som vi ständigt matas med.

(Jag funderade ett tag på att visa en film där det blir väldigt tydligt att samhället utvecklas åt ett håll där kvinnan framställs som väldigt underlägsen mannen. Filmen är ett skolarbete där eleverna vänder på könsrollerna i reklamfilmer. Men jag väljer att inte visa den. Bilderna är oerhört sexistiska och även våldsamma och jag vill därför inte länka till den här på bloggen. Men, vill du bilda dig en egen uppfattning om vad reklamerna säger om män och kvinnor, och vad vi ständigt matas med när det kommer till detta, räcker det att du lägger lite extra märke till reklamskyltar på stan och reklamfilmer på tv.)

En annan sak som vittnar om att dessa värden inte slagit igenom i samhällsstrukturen är lönerna, som fortfarande i hög grad, inte är lika för män och kvinnor.

Jag har inga siffror som stödjer det här påståendet, men jag tror det är riktigt att säga, att män, i högre grad utsätter kvinnor för våld, än tvärt om (även om det inte är ett område man önskar jämställdhet i utan att det eliminerades totalt).

Så att säga att den jämställda bild av kvinnor och män i ledarskap är så väldigt influerad av tidsandan tycker jag inte är riktigt korrekt.

Jag önskar, verkligen, att församlingen vågar gå mot samhällsströmmen och visa på en sund jämställdhet (som dock inte betyder att vi suddar ut manligt och kvinnligt), och en sund attityd kring manliga och kvinnliga roller. Jag tror verkligen vi har en uppgift att stå för något radikalt annorlunda på det här området.