Den som mister sitt liv…

… ska vinna det. Vilken paradox! För att få liv måste vi alltså ge upp vårt liv. Det verkar vara det Jesus menar. Jesus talar om att vi behöver bli födda på nytt. Födda av Helig Ande. Vi behöver begrava vårt gamla liv och uppstå till ett nytt liv i honom. Det otroliga är att […]

Efterföljelsens pris

Jesus kallar oss till efterföljelse. Han ger oss frälsning, men kallar till lärjungaskap. Han manar till hundraprocentig överlåtelse till honom själv. Frälsningen och efterföljelsen går hand i hand. Vi kan inte ha det ena utan det andra. Det är inte för intet som Jesus uppmanar oss att beräkna kostnaden innan vi väljer att följa honom; efterföljelsen kostar nämligen […]