Som en våldsam storm

Vänta, hade han sagt. Vänta så ska jag sända den helige Anden. Så de väntade. De påminde varandra om profetiorna. De bad, de väntade, tillsammans. Så kom pingstdagen, då de kom ihåg att Gud hade gett dem budorden. Och när de var tillsammans hände något. En helig närvaro. Hjärtan som sattes i brand. Förvandling. Något […]