Ett himlastormande äventyr

”Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort […]

Jesus och uppdraget

En text som jag levt med de senaste veckorna är Johannes 4:1-42 – berättelsen om när Jesus möter den samariska kvinnan vid brunnen. Det är en oerhört intressant text som går att angripa från flera vinklar. Det som mest har talat till mig, under de här veckorna, är hur Jesus möter människor och hur han […]

Relation, mission och barmhärtighet

I Lukas kapitel tio kan vi läsa om hur Jesus sänder ut sina lärjungar. Det är en mycket intressant text som kan lära oss mycket om hur vi kan få fungera i att vara lärjungar som gör lärjungar. Första stycket i kapitlet handlar om detta, hur Jesus sänder ut sina lärjungar. Bland annat kan vi […]

Locka människor till kyrkan?

”Varannan svensk: Jag tror på Gud tre kristna profiler: så ska vi locka dem till kyrkan” Så löd en av överskrifterna i tidningen Dagen igår. De tre profilernas tankar kring detta var väldigt bra. Men rubriken säger något om hur vi många gånger tänker; hur får vi människor att komma till oss? Tänk om man […]